V TOMTO OBDOBÍ SA MÔŽE DORUČOVACIA DOBA OBJEDNÁVOK MIERNE PREDĹŽIŤ - ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE

Membrána Gelanots

Gelanots je obchodná značka pre rad vysoko funkčných textilných materiálov, ktoré sú určené pre športové oblečenie do najnáročnejších poveternostných podmienok. Tieto materiály veľmi orginálnym spôsobom dokážu vyhovieť protichodným nárokom, ktoré sú na funkčné oblečenie kladené:

1. pot musí byť odvádzaný z povrchu pokožky aby sme netrpeli pocitom vlhka

2. je potreba zabrániť kondenzácii pár potu v oblečení a následnému prechladnutiu

3. pri daždi nesmie voda z vonku preniknúť cez vrchnú vrstvu odevu

4. dôležitá je flexibilita (strečovosť) materiálu aby odev čo najmenej obmedzoval voľnosť pohybu

Výrobcom garantované parametre pre GELANOTS XP: paropriepustnosť minimálne 20 000 g H20/m2.24 hod nepremokavosť minimálne 20 000 mm stĺpca H20

Spojenie zdanlivo nezlučiteľných vlastností, vysoké parametre a užívateľský komfort predurčuje Gelanots ako ideálny materál pre použitie vo všetkých outdoorových aktivitách, zimných športoch, pre beh, cyklistiku, vodné športy, atď

Tomen Corporation je významná japonská textilná firma, ktorá je výrobcom materiálu GELANOTS a majiteľom tejto ochrannej známky, a ktorá neustále pracuje na jeho ďalšom vývoji a zlepšovaní funkčných vlastností. Medzi jej zákazníkov patrí aj niekoľko veľmi renomovaných výrobcov športového a outdoorového oblečenia pre európskou komerčnou značkou GELANOTS možno stretnúť len veľmi sporadicky. Na rozdiel od iných výrobcov funkčných materiálov ako sú napríklad GORE-TEX alebo SYMPATEX je obchodná stratégia firmy Tomen Corporation úplne odlišná. Venuje sa totiž len výrobe a vývoju a starosti o obchodnú značku necháva na svojich odberateľoch. Väčšina z tých veľkých preto využila možnosť vytvoriť si vlastný imidž a svoj komerčný názov pre tento materiál a tým aj výhradné právo na jeho používanie.

Dvojvrstvový laminát - schéma

Tajomstvo vysokej paropriepustnosti membrány Gelanots je ukryté v molekulárnej štruktúre špeciálneho polyuretánu (PUR), z ktorého je vyrobená. Medzi jeho molekulami sú pomerne veľké medzery a vzájomné sily, ktorými na seba pôsobia molekula PUR a voda sú pre túto funkciu optimálne. Pri telesnej námahe sa človek potí a koncentrácia pary pod jeho odevom narastá.Keď sa molekula odpareného potu dostane do blízkosti membrány Gelanots, je vtiahnutá medzi molekuly PUR a stáva sa dočasne jej súčasťou. Tomu hovoríme, že membrána je hydrofilná. Vďaka vyšším parciálnym tlakom nasýtenej pary vnútri odevu a vyššej teplote na vnútornej strane membrány je potom vodná para plynulo pretláčaní cez membránu. Ide o rovnako prirodzený jav ako keď voda steká z vyššieho miesta na miesto nižšie položené.

Zaujímavá je vlastnosť, pre ktorú je Gelanots nazývaný "chytrou membránou". Pri intenzívnom pohybe sa nielen viac potíme, ale rastie aj telesná teplota. Vplyvom vyššej teploty sa molekuly PUR pohybujú rýchlejšie, vzdialenosti medzi nimi sa zväčšujú a schopnosť prepúšťať paru úmerne narastá.

Ak sa zvyšuje ďalej intenzita fyzickej záťaže alebo ak klesá vonkajšia teplota, odparená sušením pot na vnútornej strane membrány začne kondenzovať - membrána zvnútra zvlhne.Tu paropriepustná funkcia pri klasických membránach ako je PTFE končí - ak skondenzovaný pot vytvorí súvislý film, prestávajú úplne dýchať. Nie však Gelanots. Jeho hydrofilná funkcia dokáže aj teraz vťahovať molekuly skondenzovanej vody do svojej štruktúry a vylučovať ich na vonkajšej strane odevu.

K limitnej situácii dôjde za dažďa, keď je celá vonkajšia strany odevu pokrytá vodou. Membrána PTFE má teraz zaliate všetky póry a jej paropriepustnosť je nulová. V Gelanots parciálny tlak vodných pár už tiež nič nezmôže, pretože relatívna vlhkosť na oboch stranách membrány je 100%. Čo ale neprestáva účinkovať je rozdiel teplôt. Molekuly PUR na vnútornej (teplejšej) strane membrány sa pohybujú rýchlejšie, vznikajú tam väčšie medzimolekulárne medzery a transport par stále (aj keď obmedzene) prebieha.

Ak chceme paropriepustnosť rôznych membrán porovnávať, udávame ju v gramoch vodnej pary, ktorá prejde plochou 1m2 za 24 hodín.Meranie vykonávajú medzinárodne uznávané autorizované skúšobne pri laboratórnych podmienkach presne definovaných podľa ISO. Len takto získané výsledky možno považovať za objektívne a smerodajné. Pre membránu GELANOTS XP výrobca garantuje hodnotu minimálne 20 000 g / m2.24hod.

Ďalší vývoj ide cestou znižovania odporu proti prechodu pary u spojiva (lepidla), ktorým sa membrána kalandruje k látke. Posledné výsledky naznačujú, že sa čoskoro dočkáme aj garantovaných hodnôt cez 35 000 g / m2. 24.hod.

Miera nepremokavosti membrány sa zisťuje skúškou odolnosti proti tlaku vody. V priebehu tejto skúšky sa predpísaným spôsobom pozvoľna zvyšuje tlak pod membránou a zaznamená sa hodnota, pri ktorej sa cez membránu pretlačia prvé kvapôčky. Tlak vody sa obyčajne prepočítava na výšku vodného stĺpca, ktorý by takýto tlak spôsobil a vyjadruje sa v milimetroch.

Klasické porézne membrány ako je PTFE síce dosahujú za kľudu určitých hodnôt nepremokavosti. Vplyvom nosenia, ohýbania, naťahovania alebo nevhodným umývaním (krútením) sa póry v zaťažovaných miestach roztiahnu, nepremokavosť postupne klesá a po čase môže dochádzať k premokaniu tak exponovaných miest ako sú ramená pod popruhmi ruksaku, lakte a kolená z vnútornej i vonkajšej strany, ohyby u topánok atď. neporézna štruktúra membrány Gelanots je preto aj tu veľkou výhodou. Gelanots je kompaktný a veľmi pružný a vplyvom naťahovania pri bežnom používaní nehrozí akékoľvek poškodenie membrány, ktoré by malo za následok zníženie odolnosti voči tlaku.

Výrobca garantuje, že GELANOTS XP udrží tlak minimálne 20 000 mm vodného stĺpca a tento údaj bude platiť takmer nezmenený aj po rokoch používania.

Je označenie pre unikátny produkt firmy Tomen - neporéznu hydrofilnú membránu.Vďaka svojim schopnostiam je používaná na výrobu textilných materiálov pre športové oblečenie (najčastejšie je nalaminovaná na rubovú stranu látky).

Membrány u funkčného športového oblečenia vo všeobecnosti zaisťujú, že odparený pot môže prechádzať cez membránu von a vonkajšia vlhkosť neprenikne dovnútra - jednoducho povedané - aby sa ich potiaci sa užívateľ "nezaparil" a v daždi aby nepremokol.

Ako príklad tradičnej odevnej membrány možno uviesť materiály známe pod obchodnou značkou GORE-TEX, princíp ktorého funkcia je v podstate veľmi jednoduchá: v tejto membráne z materiálu polytetrafluorethylén (PTFE) sú mikroskopické póry, ktoré sú oveľa väčšie ako samostatná molekula vody (vodná para) , ale pritom oveľa menšie ako najmenšia kvapôčka vody. Vodná para teda cez mikropóry prechádza, ale kvapalná voda už nie.

Membrána Gelanots XPsa od klasickej mikroporéznej membrány líši úplne zásadne: je neporézna (nemá žiadne póry) a napriek tomu je jej paropriepustnosť vynikajúca. Jej vývoj ide rýchlo dopredu, už teraz dosahuje hodnoty špičkových mikroporéznych membrán a súčasne, vďaka svojej neporéznosti, nemá ich nedostatky.

Newsletter

O zľavách a výpredajoch informujeme e-mailom.
Pre odberateľov pripravujeme aj rôzne výhody;)