V TOMTO OBDOBÍ SA MÔŽE DORUČOVACIA DOBA OBJEDNÁVOK MIERNE PREDĹŽIŤ - ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE

Reklamačný poriadok

Ako postupovať pri reklamácia

V prípade zistenia problému či závady na zakúpenom tovaru nás kontaktujte a popíšte problém, ktorý s tovarom máte. Servis Vám poskytne úplné a odborné informácie, poradia Vám, či je možné vadu odstrániť svojpomocne alebo je nutné začať reklamačné konanie.

V prípade zistenia poruchy treba chybný tovar zaslať okamžite, nemožno ho ďalej používať. Zistená závada takto môže dopomáhať k vytvoreniu ďalšej pridružených porúch. V takomto prípade je reklamácia zamietnutá.

V prípade objemného tovaru ponúkajú niektoré servisy výjazd svojho technika priamo k Vám (v prípade oprávnenej reklamácie neplatíte žiadne poplatky ani dopravné), u malého tovaru je nutné doručiť tovar do servisu osobne, kuriérom alebo poštou. S vykonaním oprávnenej reklamácie nie sú spojené žiadne poplatky.

Adresa pre zasielanie reklamácií:
D24 – Marko Logistic
Gamisport.CZ
M.R.Štefánika 3552/93
010 01 Žilina
Tel.:+420 558 988 147      

Ak posielate tovar k reklamácii je nutné doložiť k zásielke tieto dokumenty:

  • faktúra / daňový doklad (kópia)
  • riadne vyplnený reklamačný list (dôležitý je podrobný popis závady)
Lehota na vybavenie reklamácie
V prípade, že ste spotrebiteľ, reklamácia bude vybavená v 30 dňovej lehote.

Vrátenie peňazí poštovou poukážkou nie je bohužiaľ možné.

§ 561 "(1) Ak možno záväzok splniť viacerými spôsobmi, má právo voľby dlžník, ak nebolo dohodnuté inak. Od vykonanej voľby však nemožno odstúpiť."

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:

  • Pri mechanickom poškodení vzniknutým neopatrnou manipuláciou.
  • Opotrebenie výrobku a jeho častí, spôsobené ich bežným používaním.
  • Vypršala u reklamovaného tovaru záručná doba pred dňom uplatnenia reklamácie.
  • Neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, manipuláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.
  • Tovar bol poškodený živlami.
  • Tovar bol poškodený nevhodne zvolenou, alebo zanedbanou údržbou.

Newsletter

O zľavách a výpredajoch informujeme e-mailom.
Pre odberateľov pripravujeme aj rôzne výhody;)