Výpredaj skladu! TOPÁNKY BUNDY TERMOPRÁDLO a ĎALŠIE so zľavou až 60%!

Výmena, vrátenie tovaru

Výmena / vrátenie tovaru v stanovenej lehote


Ako postupovať, keď zakúpený tovar chcete vrátiť?

  • Od kúpnej zmluvy je možné odstúpiť do 14 dní od prevzatí objednávky.*
  • Lehota 14 dní začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru. Ak lehota končí cez víkend alebo vo sviatok, ako posledný deň lehoty je braný najbližší nasledujúci pracovný deň.
  • Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť dodávateľovi doručené najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty. Nestačí ho v tento deň len odoslať.
  • Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť písomné a to e-mailom alebo dopisom (nestačí telefonicky)
  • Rozbalením tovaru nezaniká právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu. Výnimku tvoria napríklad audio a video nosiče.

Zákazník dostane späť svoje peniaze najneskôr do 15 kalendárnych dní od odstúpenia od zmluvy.

* V prípade, že nie ste spotrebiteľ, teda tovar nakupujete v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti (o čom rozhoduje uvedenie IČ na nákupnom doklade), právo na odstúpenie vám nevzniká, pretože obchodný zákonník túto možnosť neuvádza.

Čo k vrátenému tovaru pripojiť za dokumenty?

  • Formulár pre vrátenie tovaru
  • nákupný doklad (a všetku dokumentáciu)
  • číslo účtu pre vrátenie peňazí
  • Môžete tiež použiť tento odkaz Reklamacia/výmena

Kde a ako tovar vracať / vymieňať

Tovar, ktorý Vám z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje zasielajte na adresu:

Marco Logistic s.r.o.
Gamisport.CZ
Hviezdoslavova 68
010 01 Žilina
Tel.: +420
725 698 888

Tu nie je predajňa, jedná sa len o miesto kde je možné zaslať reklamovaný či vrátený tovar.

Balíky zasielajte iba bežnou balíkovou poštou - nie na DOBIERKU - tú neprevezmeme

Vrátený tovar prosíme dobre zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Prosíme, uveďte tovar pokiaľ možno do pôvodného stavu, predídete tým možnému zníženiu vrátenej sumy o náklady vynaložené na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.

 Peniaze za tovar Vám zašleme na Váš bankový účet čo najskôr, najneskôr do 15 dní od doručenia tovaru na naše reklamačné oddelenie. Náklady na vrátenie tovaru sú v tomto prípade na strane kupujúceho.

Newsletter

O zľavách a výpredajoch informujeme e-mailom.
Pre odberateľov pripravujeme aj rôzne výhody;)